Hotline: 0983 069 428

Ổ cắm đơn có màn che - cắm nhanh, 250VAC - 16A, WEV1081SW - Panasonic

35.000VNĐ

Ổ cắm đơn có màn che - cắm nhanh, 250VAC - 16A, WEV1081SW - Panasonic

Ổ cắm đơn không màn che, WEV1091SW - Panasonic

28.000VNĐ

Ổ cắm đơn không màn che, WEV1091SW - Panasonic

Ổ cắm đơn có màn che, WEV1081-7SW - Panasonic

35.000VNĐ

Ổ cắm đơn có màn che, WEV1081-7SW - Panasonic

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn chắn, WEV1181SW - Panasonic

61.000VNĐ

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn chắn, WEV1181SW - Panasonic

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn chắn, WEV1181-7SW - Panasonic

61.000VNĐ

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn chắn, WEV1181-7SW - Panasonic

Ổ cắm đôi có dây nối đất và màn chắn, WEV1582SW - Panasonic

89.000VNĐ

Ổ cắm đôi có dây nối đất và màn chắn, WEV1582SW - Panasonic

Ổ cắm đôi có dây nối đất và màn chắn, WEV1582-7SW - Panasonic

89.000VNĐ

Ổ cắm đôi có dây nối đất và màn chắn, WEV1582-7SW - Panasonic

Ổ cắm điện thoại 4 cực, WEV2364SW - Panasonic

76.500VNĐ

Ổ cắm điện thoại 4 cực, WEV2364SW - Panasonic

Ổ cắm data RJ45 - CAT6, WEV248886SW - Panasonic

199.900VNĐ

Ổ cắm data RJ45 - CAT6, WEV248886SW - Panasonic

Ổ cắm data RJ45 - CAT5, WEV2488SW - Panasonic

16.700VNĐ

Ổ cắm data RJ45 - CAT5, WEV2488SW - Panasonic

Ổ cắm anten TV, 75 0hm, WEV2501SW - Panasonic

76.500VNĐ

Ổ cắm anten TV, 75 0hm, WEV2501SW - Panasonic