Hotline: 0983 069 428

Công tắc B, 1 chiều - cắm nhanh, WEV5001SW - Panasonic

17.500VNĐ

Công tắc B, 1 chiều - cắm nhanh, WEV5001SW - Panasonic

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn có chức năng bật tắc, 220VAC - 500W, WEG575151SW - Panasonic

299.000VNĐ

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn có chức năng bật tắc, 220VAC - 500W, WEG575151SW - Panasonic

Công tắc E (đảo chiều), 250VAC - 16A, WEG5004KSW - Panasonic

222.000VNĐ

Công tắc E (đảo chiều), 250VAC - 16A, WEG5004KSW - Panasonic

Công tắc D (2 tiếp điểm), 250VAC - 16A, WEG5003KSW - Panasonic

139.000VNĐ

Công tắc D (2 tiếp điểm), 250VAC - 16A, WEG5003KSW - Panasonic

Công tắc D, có đèn báo (2 tiếp điểm), 250VAC - 20A, WEV5033-7SW - Panasonic

216.000VNĐ

Công tắc D, có đèn báo (2 tiếp điểm), 250VAC - 20A, WEV5033-7SW - Panasonic

Công tắc C, 2 chiều - cắm nhanh, WEV5002SW - Panasonic

39.000VNĐ

Công tắc C, 2 chiều - cắm nhanh, WEV5002SW - Panasonic

Công tắc C, 2 chiều - bắn vít, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A, WEG515275W - Panasonic

120.000VNĐ

Công tắc C, 2 chiều - bắn vít, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A, WEG515275W - Panasonic

Công tắc C, 2 chiều - cắm nhanh, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A, WEG5152-51SWK - Panasonic

120.000VNĐ

Công tắc C, 2 chiều - cắm nhanh, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A, WEG5152-51SWK - Panasonic

Công tắc B, 1 chiều - bắt vít, WEV5001-7SW - Panasonic

17.500VNĐ

Công tắc B, 1 chiều - bắt vít, WEV5001-7SW - Panasonic

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 250VAC - 6A, WEG5141SW - Panasonic

279.000VNĐ

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 250VAC - 6A, WEG5141SW - Panasonic

Công tắc B, 1 chiều - bắn vít, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A, WEG515175W - Panasonic

102.000VNĐ

Công tắc B, 1 chiều - bắn vít, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A, WEG515175W - Panasonic

Công tắc B, 1 chiều - cắm nhanh, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A, WEG5151-51SWK - Panasonic

102.000VNĐ

Công tắc B, 1 chiều - cắm nhanh, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A, WEG5151-51SWK - Panasonic