Hotline: 0983 069 428

Ổ cắm đơn có màn che - cắm nhanh, 250VAC - 16A, WEV1081SW - Panasonic

35.000VNĐ

Ổ cắm đơn có màn che - cắm nhanh, 250VAC - 16A, WEV1081SW - Panasonic

Công tắc B, 1 chiều - cắm nhanh, WEV5001SW - Panasonic

17.500VNĐ

Công tắc B, 1 chiều - cắm nhanh, WEV5001SW - Panasonic

Nắp đậy hộp nối tròn Pana, NPA2620

1.700VNĐ

Nắp đậy hộp nối tròn Pana, NPA2620

Hộp nối tròn 4 ngã Ø25 Pana, NPA68251

7.700VNĐ

Hộp nối tròn 4 ngã Ø25 Pana, NPA68251

Hộp nối tròn 4 ngã Ø20 Pana, NPA68201

7.200VNĐ

Hộp nối tròn 4 ngã Ø20 Pana, NPA68201

Hộp nối tròn 4 ngã Ø16 Pana, NPA68161

6.600VNĐ

Hộp nối tròn 4 ngã Ø16 Pana, NPA68161

Hộp nối tròn 3 ngã Ø25 Pana, NPA67251

7.700VNĐ

Hộp nối tròn 3 ngã Ø25 Pana, NPA67251

Hộp nối tròn 3 ngã Ø20 Pana, NPA67201

7.200VNĐ

Hộp nối tròn 3 ngã Ø20 Pana, NPA67201

Hộp nối tròn 3 ngã Ø16 Pana, NPA67161

6.600VNĐ

Hộp nối tròn 3 ngã Ø16 Pana, NPA67161

Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø25 Pana, NPA69251

7.700VNĐ

Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø25 Pana, NPA69251

Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø20 Pana, NPA69201

7.200VNĐ

Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø20 Pana, NPA69201

Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø16 Pana, NPA69161

6.600VNĐ

Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø16 Pana, NPA69161

Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø25 Pana, NPA66251

7.700VNĐ

Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø25 Pana, NPA66251

Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø20 Pana, NPA66201

7.200VNĐ

Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø20 Pana, NPA66201

Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø16 Pana, NPA66161

6.600VNĐ

Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø16 Pana, NPA66161

Hộp nối tròn 1 ngã Ø25 Pana, NPA65251

7.700VNĐ

Hộp nối tròn 1 ngã Ø25 Pana, NPA65251

Hộp nối tròn 1 ngã Ø20 Pana, NPA65201

7.200VNĐ

Hộp nối tròn 1 ngã Ø20 Pana, NPA65201

Hộp nối tròn 1 ngã Ø16 Pana, NPA65161

6.600VNĐ

Hộp nối tròn 1 ngã Ø16 Pana, NPA65161

Lò xo uốn ống Ø32 Pana, FLXUO32

122.000VNĐ

Lò xo uốn ống Ø32 Pana, FLXUO32

Lò xo uốn ống Ø25 Pana, FLXUO25

95.000VNĐ

Lò xo uốn ống Ø25 Pana, FLXUO25

Lò xo uốn ống Ø20 Pana, FLXUO20

72.000VNĐ

Lò xo uốn ống Ø20 Pana, FLXUO20

Lò xo uốn ống Ø16 Pana, FLXU016

58.000VNĐ

Lò xo uốn ống Ø16 Pana, FLXU016

Đầu giảm 50-40 Pana, FPA5040

8.800VNĐ

Đầu giảm 50-40 Pana, FPA5040

Đầu giảm 40-32 Pana, FPA4032

6.600VNĐ

Đầu giảm 40-32 Pana, FPA4032

Đầu giảm 32-25 Pana, FPA3225

3.200VNĐ

Đầu giảm 32-25 Pana, FPA3225

Đầu giảm 25-20 Pana, FPA2520

1.900VNĐ

Đầu giảm 25-20 Pana, FPA2520

Đầu giảm 20-16 Pana, FPA2016

1.100VNĐ

Đầu giảm 20-16 Pana, FPA2016

Kẹp giữ ống Ø40 Pana, NPA1640

3.900VNĐ

Kẹp giữ ống Ø40 Pana, NPA1640

Kẹp giữ ống Ø32 Pana, NPA1632

2.800VNĐ

Kẹp giữ ống Ø32 Pana, NPA1632

Kẹp giữ ống Ø25 Pana, NPA1625

1.900VNĐ

Kẹp giữ ống Ø25 Pana, NPA1625

Kẹp giữ ống Ø20 Pana, NPA1620

1.100VNĐ

Kẹp giữ ống Ø20 Pana, NPA1620

Kẹp giữ ống Ø16 Pana, NPA1616

900VNĐ

Kẹp giữ ống Ø16 Pana, NPA1616

Tê cho ống Ø50 Pana, FPA0450C

12.000VNĐ

Tê cho ống Ø50 Pana, FPA0450C

Tê cho ống Ø40 Pana, FPA0440C

10.000VNĐ

Tê cho ống Ø40 Pana, FPA0440C

Tê cho ống Ø32 Pana, FPA0432C

7.700VNĐ

Tê cho ống Ø32 Pana, FPA0432C

Tê cho ống Ø25 Pana, FPA0425C

5.500VNĐ

Tê cho ống Ø25 Pana, FPA0425C

Tê cho ống Ø20 Pana, FPA0420C

3.700VNĐ

Tê cho ống Ø20 Pana, FPA0420C

Tê cho ống Ø16 Pana, FPA0416C

1.900VNĐ

Tê cho ống Ø16 Pana, FPA0416C

Tê có nắp Ø32 Pana, FPA0432C

13.500VNĐ

Tê có nắp Ø32 Pana, FPA0432C

Tê có nắp Ø25 Pana, FPA0425C

9.900VNĐ

Tê có nắp Ø25 Pana, FPA0425C

Tê có nắp Ø20 Pana, FPA0420C

6.600VNĐ

Tê có nắp Ø20 Pana, FPA0420C

Co cho ống Ø16 Pana, FPA0316

1.400VNĐ

Co cho ống Ø16 Pana, FPA0316

Co có nắp Ø32 Pana, FPA0332C

11.000VNĐ

Co có nắp Ø32 Pana, FPA0332C

Co có nắp Ø25 Pana, FPA0325C

7.200VNĐ

Co có nắp Ø25 Pana, FPA0325C

Co có nắp Ø20 Pana, FPA0320C

4.400VNĐ

Co có nắp Ø20 Pana, FPA0320C

Đầu nối ống mềm PVC Ø32 Pana, FRA132C

27.000VNĐ

Đầu nối ống mềm PVC Ø32 Pana, FRA132C

Đầu nối ống mềm PVC Ø25 Pana, FRA125C

18.000VNĐ

Đầu nối ống mềm PVC Ø25 Pana, FRA125C

Đầu nối ống mềm PVC Ø20 Pana, FRA120C

13.000VNĐ

Đầu nối ống mềm PVC Ø20 Pana, FRA120C

Đầu nối ống mềm PVC Ø16 Pana, FRA116C

9.000VNĐ

Đầu nối ống mềm PVC Ø16 Pana, FRA116C

Co cho ống Ø50 Pana, FPA0350

11.600VNĐ

Co cho ống Ø50 Pana, FPA0350

Co cho ống Ø40 Pana, FPA0340

8.800VNĐ

Co cho ống Ø40 Pana, FPA0340

Co cho ống Ø32 Pana, FPA0332

5.500VNĐ

Co cho ống Ø32 Pana, FPA0332

Co cho ống Ø25 Pana, FPA0325

3.300VNĐ

Co cho ống Ø25 Pana, FPA0325

Co cho ống Ø20 Pana, FPA0320

2.200VNĐ

Co cho ống Ø20 Pana, FPA0320

Đầu và khớp nối răng Ø32 Pana, NPA02322

5.000VNĐ

Đầu và khớp nối răng Ø32 Pana, NPA02322

Đầu và khớp nối răng Ø25 Pana, NPA02252

3.100VNĐ

Đầu và khớp nối răng Ø25 Pana, NPA02252

Đầu và khớp nối răng Ø20 Pana, NPA02202

2.800VNĐ

Đầu và khớp nối răng Ø20 Pana, NPA02202

Đầu và khớp nối răng Ø16 Pana, NPA02162

2.500VNĐ

Đầu và khớp nối răng Ø16 Pana, NPA02162

Khớp nối trơn Ø50 Pana, NPA0150

8.800VNĐ

Khớp nối trơn Ø50 Pana, NPA0150

Khớp nối trơn Ø40 Pana, NPA0140

6.600VNĐ

Khớp nối trơn Ø40 Pana, NPA0140

Khớp nối trơn Ø32 Pana, NPA0132

3.300VNĐ

Khớp nối trơn Ø32 Pana, NPA0132

Khớp nối trơn Ø25 Pana, NPA0125

1.800VNĐ

Khớp nối trơn Ø25 Pana, NPA0125

Khớp nối trơn Ø20 Pana, NPA0120

1.100VNĐ

Khớp nối trơn Ø20 Pana, NPA0120

Khớp nối trơn Ø16 Pana, NPA0116

800VNĐ

Khớp nối trơn Ø16 Pana, NPA0116

Ống ruột gà Nano 32 (xanh) - FRG20GH

260.000VNĐ

Ống ruột gà Nano 32 (xanh) - FRG20GH

Ống ruột gà Nano 25 (xanh) - FRG20GS

265.000VNĐ

Ống ruột gà Nano 25 (xanh) - FRG20GS

Ống ruột gà Nano 20 (xanh) - FRG20G

240.000VNĐ

Ống ruột gà Nano 20 (xanh) - FRG20G

Ống ruột gà Nano 16 (xanh) - FRG16G

180.000VNĐ

Ống ruột gà Nano 16 (xanh) - FRG16G

Ống ruột gà Nano 32 (trắng) - FRG20WH

260.000VNĐ

Ống ruột gà Nano 32 (trắng) - FRG20WH

Ống ruột gà Nano 25 (trắng) - FRG20WS

200.000VNĐ

Ống ruột gà Nano 25 (trắng) - FRG20WS

Ống ruột gà Nano 20 (trắng) - FRG20W

180.000VNĐ

Ống ruột gà Nano 20 (trắng) - FRG20W

Ống ruột gà Nano 16 (trắng) - FRG16W

140.000VNĐ

Ống ruột gà Nano 16 (trắng) - FRG16W

CB cóc 40A - 1,5kA (HB-02P), BS1114TV - Panasonic

80.000VNĐ

CB cóc 40A - 1,5kA (HB-02P), BS1114TV - Panasonic

CB cóc 30A - 1,5kA (HB-02P), BS1113TV - Panasonic

80.000VNĐ

CB cóc 30A - 1,5kA (HB-02P), BS1113TV - Panasonic

CB cóc 20A - 1,5kA (HB-02P), BS1112TV - Panasonic

80.000VNĐ

CB cóc 20A - 1,5kA (HB-02P), BS1112TV - Panasonic

CB cóc 15A - 1,5kA (HB-02P), BS1111TV - Panasonic

80.000VNĐ

CB cóc 15A - 1,5kA (HB-02P), BS1111TV - Panasonic

CB cóc 10A - 1,5kA (HB-02P), BS1110TV - Panasonic

80.000VNĐ

CB cóc 10A - 1,5kA (HB-02P), BS1110TV - Panasonic

CB cóc 6A - 1,5kA (HB-02P), BS11106TV - Panasonic

80.000VNĐ

CB cóc 6A - 1,5kA (HB-02P), BS11106TV - Panasonic

MCB 1P - 100A - 10kA, BBD110011C - Panasonic

780.000VNĐ

MCB 1P - 100A - 10kA, BBD110011C - Panasonic

MCB 1P - 80A - 10kA, BBD108011C - Panasonic

710.000VNĐ

MCB 1P - 80A - 10kA, BBD108011C - Panasonic

MCB 1P - 63A - 6kA, BBD1631CNV - Panasonic

197.000VNĐ

MCB 1P - 63A - 6kA, BBD1631CNV - Panasonic

MCB 1P - 50A - 6kA, BBD1501CNV - Panasonic

197.000VNĐ

MCB 1P - 50A - 6kA, BBD1501CNV - Panasonic

MCB 1P - 40A - 6kA, BBD1401CNV - Panasonic

83.000VNĐ

MCB 1P - 40A - 6kA, BBD1401CNV - Panasonic

MCB 1P - 32A - 6kA, BBD1321CNV - Panasonic

83.000VNĐ

MCB 1P - 32A - 6kA, BBD1321CNV - Panasonic

MCB 1P - 25A - 6kA, BBD1251CNV - Panasonic

83.000VNĐ

MCB 1P - 25A - 6kA, BBD1251CNV - Panasonic

MCB 1P - 20A - 6kA, BBD1201CNV - Panasonic

83.000VNĐ

MCB 1P - 20A - 6kA, BBD1201CNV - Panasonic

MCB 1P - 16A - 6kA, BBD1161CNV - Panasonic

83.000VNĐ

MCB 1P - 16A - 6kA, BBD1161CNV - Panasonic

MCB 1P - 10A - 6kA, BBD1101CNV - Panasonic

83.000VNĐ

MCB 1P - 10A - 6kA, BBD1101CNV - Panasonic

MCB 1P - 06A - 6kA, BBD1061CNV - Panasonic

83.000VNĐ

MCB 1P - 06A - 6kA, BBD1061CNV - Panasonic

MCB 2P - 100A - 10kA, BBD210021C - Panasonic

1.550.000VNĐ

MCB 2P - 100A - 10kA, BBD210021C - Panasonic

MCB 2P - 80A - 10kA, BBD208021C - Panasonic

1.410.000VNĐ

MCB 2P - 80A - 10kA, BBD208021C - Panasonic

MCB 2P - 63A - 6kA, BBD2632CNV - Panasonic

397.000VNĐ

MCB 2P - 63A - 6kA, BBD2632CNV - Panasonic

MCB 2P - 50A - 6kA, BBD2502CNV - Panasonic

397.000VNĐ

MCB 2P - 50A - 6kA, BBD2502CNV - Panasonic

MCB 2P - 40A - 6kA, BBD2402CNV - Panasonic

240.000VNĐ

MCB 2P - 40A - 6kA, BBD2402CNV - Panasonic

MCB 2P - 32A - 6kA, BBD2322CNV - Panasonic

240.000VNĐ

MCB 2P - 32A - 6kA, BBD2322CNV - Panasonic

MCB 2P - 25A - 6kA, BBD2252CNV - Panasonic

240.000VNĐ

MCB 2P - 25A - 6kA, BBD2252CNV - Panasonic

MCB 2P - 20A - 6kA, BBD2202CNV - Panasonic

240.000VNĐ

MCB 2P - 20A - 6kA, BBD2202CNV - Panasonic

MCB 2P - 16A - 6kA, BBD2162CNV - Panasonic

240.000VNĐ

MCB 2P - 16A - 6kA, BBD2162CNV - Panasonic

MCB 2P - 10A - 6kA, BBD2102CNV - Panasonic

240.000VNĐ

MCB 2P - 10A - 6kA, BBD2102CNV - Panasonic

MCB 2P - 06A - 6kA, BBD2062CNV - Panasonic

240.000VNĐ

MCB 2P - 06A - 6kA, BBD2062CNV - Panasonic

MCB 3P - 100A - 10kA, BBD310031C - Panasonic

1.980.000VNĐ

MCB 3P - 100A - 10kA, BBD310031C - Panasonic

MCB 3P - 80A - 10kA, BBD308031C - Panasonic

1.880.000VNĐ

MCB 3P - 80A - 10kA, BBD308031C - Panasonic

MCB 3P - 63A - 6kA, BBD3633CNV - Panasonic

635.000VNĐ

MCB 3P - 63A - 6kA, BBD3633CNV - Panasonic

MCB 3P - 50A - 6kA, BBD3503CNV - Panasonic

635.000VNĐ

MCB 3P - 50A - 6kA, BBD3503CNV - Panasonic

MCB 3P - 40A - 6kA, BBD3403CNV - Panasonic

425.000VNĐ

MCB 3P - 40A - 6kA, BBD3403CNV - Panasonic

MCB 3P - 32A - 6kA, BBD3323CNV - Panasonic

425.000VNĐ

MCB 3P - 32A - 6kA, BBD3323CNV - Panasonic

MCB 3P - 25A - 6kA, BBD3253CNV - Panasonic

425.000VNĐ

MCB 3P - 25A - 6kA, BBD3253CNV - Panasonic

MCB 3P - 20A - 6kA, BBD3203CNV - Panasonic

425.000VNĐ

MCB 3P - 20A - 6kA, BBD3203CNV - Panasonic

MCB 3P - 16A - 6kA, BBD3163CNV - Panasonic

425.000VNĐ

MCB 3P - 16A - 6kA, BBD3163CNV - Panasonic

MCB 3P - 10A - 6kA, BBD3103CNV - Panasonic

425.000VNĐ

MCB 3P - 10A - 6kA, BBD3103CNV - Panasonic

MCB 3P - 06A - 6kA, BBD3063CNV - Panasonic

425.000VNĐ

MCB 3P - 06A - 6kA, BBD3063CNV - Panasonic

MCB 4P - 06A - 6kA, BBD4064CNV - Panasonic

600.000VNĐ

MCB 4P - 06A - 6kA - BBD4064CNV, Panasonic

MCB 4P - 40A - 6kA, BBD4404CNV - Panasonic

600.000VNĐ

MCB 4P - 40A - 6kA, BBD4404CNV - Panasonic

MCB 4P - 32A - 6kA, BBD4324CNV - Panasonic

600.000VNĐ

MCB 4P - 32A - 6kA, BBD4324CNV - Panasonic

MCB 4P - 25A - 6kA, BBD4254CNV - Panasonic

600.000VNĐ

MCB 4P - 25A - 6kA, BBD4254CNV - Panasonic

MCB 4P - 20A - 6kA, BBD4204CNV - Panasonic

600.000VNĐ

MCB 4P - 20A - 6kA, BBD4204CNV - Panasonic

MCB 4P - 16A - 6kA, BBD4164CNV - Panasonic

600.000VNĐ

MCB 4P - 16A - 6kA, BBD4164CNV - Panasonic

MCB 4P - 10A - 6kA, BBD4104CNV - Panasonic

600.000VNĐ

MCB 4P - 10A - 6kA, BBD4104CNV - Panasonic

Ống luồn dây điện Heavy 50 Nano (FPC50ZH)

165.000VNĐ

Ống luồn dây điện Heavy 50 Nano (FPC50ZH) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luồn dây điện Heavy 40 Nano (FPC40H)

125.000VNĐ

Ống luồn dây điện Heavy 40 Nano (FPC40H) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luồn dây điện Heavy 32 Nano (FPC32H)

95.000VNĐ

Ống luồn dây điện Heavy 32 Nano (FPC32H) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luồn dây điện Heavy 25 Nano (FPC25H)

47.000VNĐ

Ống luồn dây điện Heavy 25 Nano (FPC25H) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luồn dây điện Heavy 20 Nano (FPC20H)

33.000VNĐ

Ống luồn dây điện Heavy 20 Nano (FPC20H) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luốn dây điện Heavy 16 Nano (FPC16H)

25.000VNĐ

Ống luốn dây điện Heavy 16 Nano (FPC16H) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luồn dây điện 50 Nano (FPC50)

125.000VNĐ

Ống luồn dây điện 50 Nano (FPC50) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luồn dây điện 40 Nano (FPC40)

90.000VNĐ

Ống luồn dây điện 40 Nano (FPC40) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luồn dây điện 32 Nano (FPC32)

59.000VNĐ

Ống luồn dây điện 32 Nano (FPC32) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luốn dây điện 25 Nano (FPC25)

37.000VNĐ

Ống luốn dây điện 25 Nano (FPC25) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luồn dây điện 20 Nano (FPC20)

25.000VNĐ

Ống luồn dây điện 20 Nano (FPC20) - Chiều dài ống là 2,92m

Ống luồn dây điện 16 Nano (FPC16)

19.000VNĐ

Ống luồn dây điện 16 Nano (FPC16) - Chiều dài ống là 2,92m

Ổ cắm đơn không màn che, WEV1091SW - Panasonic

28.000VNĐ

Ổ cắm đơn không màn che, WEV1091SW - Panasonic

Ổ cắm đơn có màn che, WEV1081-7SW - Panasonic

35.000VNĐ

Ổ cắm đơn có màn che, WEV1081-7SW - Panasonic

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn chắn, WEV1181SW - Panasonic

61.000VNĐ

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn chắn, WEV1181SW - Panasonic

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn chắn, WEV1181-7SW - Panasonic

61.000VNĐ

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn chắn, WEV1181-7SW - Panasonic