Hotline: 0983 069 428

Khâu nối ống gân HDPE 2 vách

Vui lòng gọi

KHÂU NỐI ỐNG GÂN HDPE 2 VÁCH

Ống gân HDPE 2 vách

Vui lòng gọi

ỐNG GÂN XOẮN HDPE 2 VÁCH THOÁT NƯỚC THẢI, THOÁT NƯỚC MƯA

Tê ống gân HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Tê ống gân HDPE 2 lớp

Lơi ống gân HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Lơi ống gân HDPE 2 lớp

Co ống gân HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Co ống gân HDPE 2 lớp

Joint cao su nối ống gân HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Joint cao su nối ống gân HDPE 2 lớp

Tấm hàn nhiệt co (Nối ống gân 2 lớp HDPE cắt lẻ)

Vui lòng gọi

Tấm hàn nhiệt co (Nối ống gân 2 lớp HDPE cắt lẻ)

Ống gân HDPE 2 lớp thoát nước thải, thoát nước mưa

Vui lòng gọi

Ống gân HDPE 2 lớp thoát nước thải, thoát nước mưa

Ống gân xoắn HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Ống gân xoắn HDPE 2 lớp Thông Hưng