Hotline: 0983 069 428
product-view

Ống nhựa uPVC Bình Minh

Vui lòng gọi

Còn hàng

  • share

Cam kết hàng chính hãng

Giao hàng nhanh chóng

Đổi trả hàng trong vòng 1 tuần

200218-Bang-hieu-BINH-MINH-(An-Loi).jpg

Cty TNHH VLXD An Lợi là  Nhà phân phối ỐNG NHỰA BÌNH MINH tại TP. Hồ Chí Minh

http://diennuoconline.vn/Nuoc/Ong-nhua-Minh-Hung.aspx

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN

http://diennuoconline.vn/Nuoc/Ong-nhua-Minh-Hung/Ong-uPVC-Minh-Hung/Ong-uPVC-Minh-Hung.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=fMW5jioUUUQ

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG CPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN


http://diennuoconline.vn/Nuoc/Ong-nhua-Minh-Hung/Ong-uPVC-Minh-Hung/Ong-uPVC-Minh-Hung.aspx
       
https://www.youtube.com/watch?v=fMW5jioUUUQ  
 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN

http://diennuoconline.vn/Nuoc/Ong-nhua-Minh-Hung/Ong-HDPE-tron-Minh-Hung/Ong-HDPE-tron-Minh-Hung.aspx
 

https://www.youtube.com/watch?v=WzZYouDU3RU&t=11s 

**************************************
ỐNG UPVC BÌNH MINH
**************************************

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH

ONG-UPVC-BINH-MINH-NONG-TRON-(1).jpg
ONG-PVC-HE-INCH.jpg
gioi_thieu_pvc_inch-(1).jpg


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
THONG-TIN-KY-THUAT-ONG-HE-INCH.png

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG UPVC BÌNH MINH
chung-nhan-iso-ong-pvc.jpg

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ỐNG UPVC BÌNH MINH
chung-nhan-hop-quy.jpg

BẢNG GIÁ ỐNG UPVC BÌNH MINH 
Hệ Inch theo tiêu chuẩn BS3505:1968 Thị trường Miền Nam


Quy cách sản phẩm

ĐVT

   

 Đơn giá (VNĐ/m) 

Ống nhựa Bình Minh
PVC 21 x 1,6 x PN15 

mét

   

 6.820

Ống nhựa Bình Minh
PVC 21 x 3,0 x PN29 

mét

   

11.550

Ống nhựa Bình Minh
PVC 27 x 1,8 x PN12 

mét

   

9.680

Ống nhựa Bình Minh
PVC 27 x 3,0 x PN22 

mét

   

15.070

Ống nhựa Bình Minh
PVC 34 x 2,0 x PN12 

mét

   

13.530

Ống nhựa Bình Minh
PVC 34 x 3,0 x PN20 

mét

   

19.250

Ống nhựa Bình Minh
PVC 42 x 2,1 x PN9 

mét

   

18.040

Ống nhựa Bình Minh
PVC 42 x 3,0 x PN5 

mét

   

24.750

Ống nhựa Bình Minh
PVC 49 x 2,4 x PN9 

mét

   

23.540

Ống nhựa Bình Minh
PVC 49 x 3,0 x PN13 

mét

   

28.820

Ống nhựa Bình Minh
PVC 60 x 2,0 x PN6 

mét

   

24.860

Ống nhựa Bình Minh
PVC 60 x 2,8 x PN9 

mét

   

34.320

Ống nhựa Bình Minh
PVC 60 x 3,0 x PN10 

mét

   

36.190

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 1,7 x PN3 

mét

   

31.680

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 2,9 x PN6 

mét

   

53.680

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 3,0 x PN6 

mét

   

54.230

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 3,8 x PN9 

mét

   

69.520

Ống nhựa Bình Minh
PVC 114 x 3,2 x PN5 

mét

   

75.680

Ống nhựa Bình Minh
PVC 114 x 3,8 x PN6 

mét

   

89.100

Ống nhựa Bình Minh
PVC 114 x 4,9 x PN9 

mét

   

114.070

Ống nhựa Bình Minh
PVC 130 x 5,0 x PN8 

mét

   

130.350

Ống nhựa Bình Minh
PVC 168 x 4,3 x PN5 

mét

   

149.380

Ống nhựa Bình Minh
PVC 168 x 7,3 x PN9 

mét

   

249.480

Ống nhựa Bình Minh
PVC 220 x 5,1 x PN5 

mét

   

231.220

Ống nhựa Bình Minh
PVC 220 x 6,6 x PN6 

mét

   

297.220

Ống nhựa Bình Minh
PVC 220 x 8,7 x PN9 

mét

   

387.860


Hệ Mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 / ISO 1452:2009

 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

   

 Đơn giá (VNĐ/m) 

Ống nhựa Bình Minh
PVC 20 x 1,2 x PN12,5

mét

   

       5.720

Ống nhựa Bình Minh
PVC 20 x 1,5 x PN16

mét

   

       6.710

Ống nhựa Bình Minh
PVC 25 x 1,0 x PN8

mét

   

       5.940

Ống nhựa Bình Minh
PVC 25 x 1,2 x PN10

mét

   

       7.150

Ống nhựa Bình Minh
PVC 25 x 1,5 x PN12,5

mét

   

       8.470

Ống nhựa Bình Minh
PVC 25 x 1,9 x PN16

mét

   

      10.340

Ống nhựa Bình Minh
PVC 32 x 1,0 x PN6

mét

   

       7.700

Ống nhựa Bình Minh
PVC 32 x 1,6 x PN10

mét

   

      11.660

Ống nhựa Bình Minh
PVC 32 x 1,9 x PN12,5

mét

   

      13.530

Ống nhựa Bình Minh
PVC 32 x 2,4 x PN16

mét

   

      16.720

Ống nhựa Bình Minh
PVC 40 x 1,5 x PN6

mét

   

      11.550

Ống nhựa Bình Minh
PVC 40 x 1,6 x PN8

mét

   

      14.740

Ống nhựa Bình Minh
PVC 40 x 1,9 x PN10

mét

   

      17.160

Ống nhựa Bình Minh
PVC 40 x 2,4 x PN12,5

mét

   

      21.120

Ống nhựa Bình Minh
PVC 50 x 1,6 x PN6

mét

   

      17.490

Ống nhựa Bình Minh
PVC 50 x 2,0 x PN8

mét

   

      22.550

Ống nhựa Bình Minh
PVC 50 x 2,4 x PN10

mét

   

      26.840

Ống nhựa Bình Minh
PVC 50 x 3,0 x PN12,5

mét

   

      32.450

Ống nhựa Bình Minh
PVC 50 x 3,7 x PN16

mét

   

      39.490

Ống nhựa Bình Minh
PVC 63 x 1,3 x PN4

mét

   

      19.800

Ống nhựa Bình Minh
PVC 63 x 2,0 x PN6

mét

   

      27.280

Ống nhựa Bình Minh
PVC 63 x 2,5 x PN8

mét

   

      35.310

Ống nhựa Bình Minh
PVC 63 x 3,0 x PN10

mét

   

      41.580

Ống nhựa Bình Minh
PVC 63 x 3,8 x PN12,5

mét

   

      52.140

Ống nhựa Bình Minh
PVC 63 x 4,7 x PN16

mét

   

      63.140

Ống nhựa Bình Minh
PVC 75 x 1,5 x PN4

mét

   

      26.620

Ống nhựa Bình Minh
PVC 75 x 1,9 x PN5

mét

   

      32.670

Ống nhựa Bình Minh
PVC 75 x 2,3 x PN6

mét

   

      37.950

Ống nhựa Bình Minh
PVC 75 x 2,9 x PN8

mét

   

      48.730

Ống nhựa Bình Minh
PVC 75 x 3,6 x PN10

mét

   

      59.510

Ống nhựa Bình Minh
PVC 75 x 4,5 x PN12,5

mét

   

      72.930

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 1,5 x PN3

mét

   

      33.671

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 1,8 x PN4

mét

   

      37.840

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 2,2 x PN5

mét

   

      46.310

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 2,8 x PN6

mét

   

      55.220

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 3,5 x PN8

mét

   

      70.290

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 4,3 x PN10

mét

   

      85.140

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 5,4 x PN12,5

mét

   

    104.940

Ống nhựa Bình Minh
PVC 90 x 6,7 x PN16

mét

   

    126.940

Ống nhựa Bình Minh
PVC 110 x 1,8 x PN4

mét

   

      45.980

Ống nhựa Bình Minh
PVC 110 x 2,2 x PN5

mét

   

      56.100

Ống nhựa Bình Minh
PVC 110 x 2,7 x PN6

mét

   

      65.560

Ống nhựa Bình Minh
PVC 110 x 3,4 x PN8

mét

   

      84.040

Ống nhựa Bình Minh
PVC 110 x 4,2 x PN10

mét

   

    102.520

Ống nhựa Bình Minh
PVC 110 x 5,3 x PN12,5

mét

   

    126.170

Ống nhựa Bình Minh
PVC 110 x 6,6 x PN16

mét

   

    154.000

Ống nhựa Bình Minh
PVC 125 x 2,5 x PN5

mét

   

      71.390

Ống nhựa Bình Minh
PVC 125 x 3,1 x PN6

mét

   

      84.150

Ống nhựa Bình Minh
PVC 125 x 3,9 x PN8

mét

   

    108.350

Ống nhựa Bình Minh
PVC 125 x 4,8 x PN10

mét

   

    131.450

Ống nhựa Bình Minh
PVC 125 x 6,0 x PN12,5

mét

   

    161.040

Ống nhựa Bình Minh
PVC 140 x 2,8 x PN5

mét

   

      89.210

Ống nhựa Bình Minh
PVC 140 x 3,5 x PN6

mét

   

    104.170

Ống nhựa Bình Minh
PVC 140 x 4,3 x PN8

mét

   

    133.870

Ống nhựa Bình Minh
PVC 140 x 5,4 x PN10

mét

   

    165.330

Ống nhựa Bình Minh
PVC 140 x 6,4 x PN12,5

mét

   

    201.410

Ống nhựa Bình Minh
PVC 140 x 8,3 x PN16

mét

   

    246.180

Ống nhựa Bình Minh
PVC 160 x 2,6 x PN4

mét

   

      95.480

Ống nhựa Bình Minh
PVC 160 x 3,2 x PN5

mét

   

    116.490

Ống nhựa Bình Minh
PVC 160 x 4,0 x PN6

mét

   

    136.070

Ống nhựa Bình Minh
PVC 160 x 4,9 x PN8

mét

   

    172.260

Ống nhựa Bình Minh
PVC 160 x 6,2 x PN10

mét

   

    216.700

Ống nhựa Bình Minh
PVC 160 x 7,7 x PN12,5

mét

   

    264.000

Ống nhựa Bình Minh
PVC 160 x 9,5 x PN16

mét

   

    320.870

Ống nhựa Bình Minh
PVC 180 x 5,5 x PN8

mét

   

    217.800

Ống nhựa Bình Minh
PVC 180 x 6,9 x PN10

mét

   

    269.390

Ống nhựa Bình Minh
PVC 180 x 8,6 x PN12,5

mét

   

    331.320

Ống nhựa Bình Minh
PVC 180 x 10,7 x PN16

mét

   

    405.460

Ống nhựa Bình Minh
PVC 200 x 3,2 x PN4

mét

   

    146.520

Ống nhựa Bình Minh
PVC 200 x 4,0 x PN5

mét

   

    178.970

Ống nhựa Bình Minh
PVC 200 x 4,9 x PN6

mét

   

    208.560

Ống nhựa Bình Minh
PVC 200 x 6,2 x PN8

mét

   

    272.910

Ống nhựa Bình Minh
PVC 200 x 7,7 x PN10

mét

   

    333.630

Ống nhựa Bình Minh
PVC 200 x 9,6 x PN12,5

mét

   

    409.860

Ống nhựa Bình Minh
PVC 200 x 11,9 x PN16

mét

   

    500.060

Ống nhựa Bình Minh
PVC 225 x 5,5 x PN6

mét

   

    264.990

Ống nhựa Bình Minh
PVC 225 x 6,9 x PN8

mét

   

    339.130

Ống nhựa Bình Minh
PVC 225 x 8,6 x PN10

mét

   

    418.110

Ống nhựa Bình Minh
PVC 225 x 10,8 x PN12,5

mét

   

    517.550

Ống nhựa Bình Minh
PVC 225 x 13,4 x PN16

mét

   

    633.710

Ống nhựa Bình Minh
PVC 250 x 5,0 x PN5

mét

   

    277.420

Ống nhựa Bình Minh
PVC 250 x 6,2 x PN6

mét

   

    325.490

Ống nhựa Bình Minh
PVC 250 x 7,7 x PN8

mét

   

    420.090

Ống nhựa Bình Minh
PVC 250 x 9,6 x PN10

mét

   

    517.770

Ống nhựa Bình Minh
PVC 250 x 11,9 x PN12,5

mét

   

    633.270

Ống nhựa Bình Minh
PVC 280 x 6,9 x PN6

mét

   

    407.660

Ống nhựa Bình Minh
PVC 280 x 8,6 x PN8

mét

   

    524.700

Ống nhựa Bình Minh
PVC 280 x 10,7 x PN10

mét

   

    645.810

Ống nhựa Bình Minh
PVC 280 x 13,4 x PN12,5

mét

   

    798.820

Ống nhựa Bình Minh
PVC 280 x 16,6 x PN16

mét

   

    975.040

Ống nhựa Bình Minh
PVC 315 x 5,0 x PN4

mét

   

    351.670

Ống nhựa Bình Minh
PVC 315 x 7,7 x PN6

mét

   

    513.700

Ống nhựa Bình Minh
PVC 315 x 9,7 x PN8

mét

   

    664.620

Ống nhựa Bình Minh
PVC 315 x 12,1 x PN10

mét

   

    822.140

Ống nhựa Bình Minh
PVC 315 x 15,0 x PN12,5

mét

   

 1.003.750

Ống nhựa Bình Minh
PVC 355 x 8,7 x PN6

mét

   

    655.710

Ống nhựa Bình Minh
PVC 355 x 10,9 x PN8

mét

   

    839.960

Ống nhựa Bình Minh
PVC 355 x 13,6 x PN10

mét

   

 1.038.620

Ống nhựa Bình Minh
PVC 355 x 16,9 x PN12,5

mét

   

 1.273.800

Ống nhựa Bình Minh
PVC 400 x 9,8 x PN6

mét

   

    825.990

Ống nhựa Bình Minh
PVC 400 x 12,3 x PN8

mét

   

 1.069.200

Ống nhựa Bình Minh
PVC 400 x 15,3 x PN10

mét

   

 1.316.590

Ống nhựa Bình Minh
PVC 400 x 19,1 x PN12,5

mét

   

 1.622.830

Ống nhựa Bình Minh
PVC 450 x 13,8 x PN8

mét

   

 1.393.700

Ống nhựa Bình Minh PVC
450 x 21,5 x PN12,5

mét

   

 2.130.370

Ống nhựa Bình Minh
PVC 500 x 15,3 x PN8

mét

   

 1.715.450

Ống nhựa Bình Minh
PVC 500 x 23,9 x PN12,5

mét

   

 2.628.010

Ống nhựa Bình Minh
PVC 560 x 17,2 x PN8

mét

   

 2.159.960

Ống nhựa Bình Minh
PVC 560 x 26,7 x PN12,5

mét

   

 3.293.180

Ống nhựa Bình Minh
PVC 630 x 19,3 x PN8

mét

   

 2.725.910

Ống nhựa Bình Minh
PVC 630 x 30,0 x PN12,5

mét

   

 4.155.910


Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

******************************************************

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU  XÂY DỰNG  AN LỢI

Địa chỉ: 242/5 Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP.HCM
Tel: 028 6253 8515 - 6293 3940  -  Hotline: 0983 069 428
Website:  anloico.com.vn -  Email: anloico@gmail.com

******************************************************