Hotline: 0983 069 428

Nối trơn PVC

Vui lòng gọi

Van PVC 1 chiều chống ngập do triều cường lên

Vui lòng gọi

Van PVC 1 chiều chống ngập do triều cường lên

Nối trơn PVC

Vui lòng gọi

Ống HDPE trơn Minh Hùng

Vui lòng gọi

Ống HDPE trơn Minh Hùng

Khâu nối ống gân HDPE 2 vách

Vui lòng gọi

KHÂU NỐI ỐNG GÂN HDPE 2 VÁCH

Ống gân HDPE 2 vách

Vui lòng gọi

ỐNG GÂN XOẮN HDPE 2 VÁCH THOÁT NƯỚC THẢI, THOÁT NƯỚC MƯA

Tê ống gân HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Tê ống gân HDPE 2 lớp

Lơi ống gân HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Lơi ống gân HDPE 2 lớp

Co ống gân HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Co ống gân HDPE 2 lớp

Joint cao su nối ống gân HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Joint cao su nối ống gân HDPE 2 lớp

Tấm hàn nhiệt co (Nối ống gân 2 lớp HDPE cắt lẻ)

Vui lòng gọi

Tấm hàn nhiệt co (Nối ống gân 2 lớp HDPE cắt lẻ)

Ống gân HDPE 2 lớp thoát nước thải, thoát nước mưa

Vui lòng gọi

Ống gân HDPE 2 lớp thoát nước thải, thoát nước mưa

Ống gân xoắn HDPE 2 lớp

Vui lòng gọi

Ống gân xoắn HDPE 2 lớp Thông Hưng